Eis Leeschtungen am Iwerbléck:


Fir Firmen:
•  Firmengrënnung an Rechtsformwiel
•  Demande vun der Handelsermächtegung
•  Umeldung bei Verwaltungen (Steieramt, Sozialversëcherung etc.)
•  Finanz- und Lounbuchhaltung
•  Statec-Meldungen
•  Demande no Virsteiervergütung
•  Joëresofschloss an Recetteniwerschossrechnung
•  Betrieblech Steiererklärungen
•  Veröffentlechung an Hannerléeung beim Handelsregister (Registre de Commerce)
•  Finanzéirungs- an Planungsdéngschtleeschtungen
•  Demande vun Allocatiounen an Bäihëllefen
•  Hëllefstellung bei autoritären Virgäng


Fir Privatclienten:
•  Steiererklärung vum Revenu
•  Lounsteierjoëresausgläich
•  Hëllefstellung bei autoritären Virgäng